ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ… 80 ΧΡΟΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

By: Lili Karahaliou
Year of Publication: 2008

110 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Ν.Ν.ΟΥΑΛΙΑΣ

80 ΧΡΟΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ AΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ

Γράφει η Λιλή Καραχάλιου

Το παρακάτω κείμενο δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Ο Κόσμος το 2008

Εφέτος γιορτάζουμε τα εκατό δέκα χρόνια της ύπαρξης και δράσης της Ε.Ο.Κ.Ν.Ν.Ο. και μαζί τα ογδόντα χρόνια από την ίδρυση και λειτουργία των σχολείων της. Η απόφαση για την ίδρυση του πρώτου Ελληνικού Σχολείου πάρθηκε από την Ελληνική Κοινότητα Σύδνεϋ σε συνεργασία με μία επιτροπή αποτελούμενη από μέλη των Συλλόγων των Καστελλοριζίων, των Κυθηρίων και των κατοίκων της Λέσβου, το Φεβρουάριο του 1928:

«Πρακτικόν 27ον

Sydney, Φεβρ. 15. 1928

Συμφώνως της αποφάσεως η οποία ελήφθη κατά την παρελθούσαν συνεδρίασιν του Συμβουλίου της Κοινότητος συνήλθεν σήμερον εν τω οικήματι της εκκλησίας (Αγίας Τριάδας) και περί ώραν 8ην μ.μ. τη προσκλήσει του Δ.Συμβουλίου οι εξής:

Εκ του Δ.Συμβουλίου:

Μ. Σταμελάτος, Α. Γρίβας, Π. Σωτηρόπουλος, Κ. Κασιμάτης, Ν. Μπαΐλος, [Κόμινος, Θ. Αλιφιέρης, Γ. Μπορόπουλος, Γ. Καλλίγερος], Δ. Λάλας, Χρ. Σαφλέκης, Γ. Καβαλίνης, Γεώργιος Λιανός και Ευαγ. Σταυριανός, Σωτ. Δρούζας, Μηνάς Μπενάρδος, Ιωάννης Μαυροκέφαλος, Βασιλ. Ζαβογιάννης, κυρία Δημ. Λάλα και δίδα Ευανθία Βέργου.

Αρξαμένης της συνεδριάσεως, ο κ.Βασίλειος Ζαβογιάννης προτείνει τα εξής: Την σύστασιν και ίδρυσιν Ελληνικού Εκπαιδευτικού Σωματείου αυτοδιοίκητου υπό την κηδεμονία, έλεγχον, προστασίαν και επίβλεψιν της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητος Ν. Ν. Ουαλλίας, συμφώνως του δευτέρου άρθρου και εδαφίου δευτέρου του καταστατικού της Κοινότητος και το οποίον σωματείον θα διοικήται διά ιδιαιτέρου καταστατικού. Επίσης απεφασίσθη, όπως την διοίκησιν του Σωματείου αναλάβει δωδεκαμελές Δ.Συμβούλιο εκλεγόμενον ως εξής: τρία μέλη εκ του Δ.Συμβουλίου της Ελλ. Ορθ. Κοινότητος Ν.Ν.Ουαλλίας, ανά ένα μέλος του Σωματείου Κυθηραϊκής, Καστελλοριζιακής και Λεσβιακής Αδελφότητας και έξι θα εκλέγονται εκ των μελών του Σωματείου.  Η προσωρινή επιτροπή διεξαγωγής της προκαταρτικής εργασίας δια την σύστασιν και ίδρυσιν του Εκπαιδευτικού Σωματείου απετελέσθη από τους κ.κ.Χρήστον Καρβέλην, Εμ. Μαυρομάτην,  Βασ. Ζαβογιάννην, Γεώργ. Λιανού, Ευάγ. Σταυριανόν, Σωτ. Κυριαζήν, Βλάσην Χαραλαμπάτον, Κοσμάν Κασιμάτην και Αλέξ. Γρίβαν. Κατόπιν συσκέψεως απεφασίσθη παρά της Επιτροπής, όπως συγκληθή η Γεν. Συνέλευσις, την Κυριακήν 18ην Μαρτίου και αναπτύξη η  επιτροπή τον σκοπόν της ιδρύσεως του Σωματείου προς τους Έλληνας οικογενειάρχας ως και προς πάντας τους βουλομένους όπως βοηθήσωσιν το έργον.

Η συνεδρίασις έληξε την 10.30μ.μ.

Ο Πρόεδρος                                                                        Ο Γεν. Γραμματέας

Μ. Σταμελάτος                                                                           Αλέξ. Γρίβας

 

Ο Αντιπρόεδρος                                                                                Ο Ταμίας

Γ. Μπορόπουλος                    Τα Μέλη                              Π. Κ. Σωτηρόπουλος

Θ. Αλιφιέρης

Γ. Καλλίγερος

Β. Γεωργόπουλος

Κ. Κασιμάτης»

Το πρώτο Ελληνικό Σχολείο λειτούργησε στο χώρο του ναού της Αγίας Tριάδος, Bourke-Bridge St, Surry Hills, και πρώτη διδασκάλισσα ήταν η δεσποινίς Ευανθία Βέργου. Αργότερα, ως κεντρικό σχολείο θεωρούνταν αυτό που λειτουργούσε στην αίθουσα της Αγίας του Θεού Σοφίας, στο Paddington. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο και τη μαζική μετανάστευση, η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Σύδνεϋ και Ν.Ν.Ουαλίας με τη συνεργασία γονέων και κηδεμόνων προέβηκε στην ίδρυση πολλών Ελληνικών σχολείων στις περιοχές όπου είχε εξαπλωθεί η Ελληνική Παροικία. Για την περίοδο μετά το Β’Παγκόσμιο Πόλεμο έχουμε κάποιες πληροφορίες από από τα πρακτικά της Κοινότητας και δημοσιεύματα του «Ελληνικού Κήρυκα», σχετικά με εκδηλώσεις των σχολείων της Κοινότητας, μιας και εκείνη την εποχή δεν λειτουργούσε ανεξάρτητα η Αρχιεπισκοπή. Από τα πρακτικά της Κοινότητας μαθαίνουμε ότι το 1945 στα απογευματινά σχολεία της Κοινότητας φοιτούσαν 215 μαθητές. Συγκεκριμένα 140 στην Αγία Σοφία, 60 στο KENSINGTON και 15 στο PARRAMMATTA. Επίσης από τον «Ελληνικό Κήρυκα» μαθαίνουμε από το φύλλο της 16\12\1948, ότι δημοσιεύθηκε σ’αυτό μήνυμα του Σεβασμιωτάτου Θεοφυλάκτου, εν όψει των Χριστουγέννων και ότι διοργανώθηκε χριστουγεννιάτικη εορτή από τους δασκάλους Ανάργυρο Φατσέα, Κατέρη Νικόλαο και Ευανθία Βέργου, παρουσία του Προξένου της Ελλάδος στο Σύδνεϋ, κ.Αιμίλιου Βρυζάκη,  κατά την οποίαν εμίλησαν στον κόσμο που παρευρέθηκε ο Όσκαρ Γεωργούλας, δημοσιογραφών στην εν λόγω εφημερίδα εκείνη την εποχή, καθώς και ο συνεργάτης της εφημερίδας, ο κύριος Μ. Ανδρόνικος. Το 1950 η Κοινότητα ανοίγει ένα νέο σχολείο στο BELLEVUE HILLS και αποφασίζεται η ίδρυση και λειτουργία νυχτερινού σχολείου. Το έργο των δασκάλων συνεχίζεται γιατί αναφέρεται στην ίδια εφημερίδα και στη στήλη «ΧΑΡΑΚΙΕΣ» της 21/12/1950 «…Εννοείται ότι οι διδάσκαλοι κ.κ. Α.Φατσέας, Β.Λιβισιανής και αι διδασκάλισσαι δίδες Ε.Βέργου, Φ. Χριστοδούλου και η κυρία Βασιλειάδου επιδεικνύουν ζωηρόν ενδιαφέρον όπως διδάξουν την νέαν μας Γενεάν τα Ελληνικά Γράμματα.» Από ένα βιογραφικό του στο περιοδικό «Κρίκος»(“KRIKOS”: GREEK REVIEW), σελ. 35, το οποίο εκδιδόταν στο Λονδίνο και είχε ως υπότιτλο («Κρίκος») του Απόδημου Ελληνισμού,  στο αφιέρωμα για τον Ελληνισμό της Αυστραλίας, γνωρίζουμε το δραστήριο δάσκαλο, τον κ.Ανάργυρο Φατσέα, από τον Ποταμό Κυθήρων, ο οποίος ήλθε στην Αυστραλία το 1924 και για ένδεκα χρόνια, από το 1944  έως και το 1955, διετέλεσε διευθυντής των σχολείων της Κοινότητας του Σύδνεϋ και Ν.Ν.Ουαλίας. Μάλιστα συνέγραψε και βιβλίο με τίτλο «Γραμματική της Νέας Ελληνικής Γλώσσας», με ελληνοαγγλικό λεξιλόγιο. Η διαδικασία λειτουργίας των σχολείων ρυθμιζόταν από την πενταμελή επιτροπή μελών από το Κεντρικό Συμβούλιο της Κοινότητας και οριζόταν Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας, Ταμίας και μέλη. Αυτοί συνεδρίαζαν προκειμένου να χαράξουν την ανάλογη για κάθε περίσταση πορεία των σχολείων, κρατούσαν σχετικά πρακτικά και έδιναν αναφορά για τα τεκταινόμενα στο Κεντρικό Συμβούλιο της Κοινότητας. Η διαδικασία πρόσληψης των διδασκόντων ήταν η ακόλουθη: στην αρχή του σχολικού έτους προκηρύσσονταν οι θέσεις, οι ενδιαφερόμενοι υπέβαλλαν την αίτησή τους και τους απαραίτητους τίτλους σπουδών και η Σχολική Επιτροπή συνεδρίαζε για τη λήψη αποφάσεων. Ιδιαίτερη βαρύτητα έδιναν και στους τίτλους σπουδών του Συντονιστή των Σχολείων. Προσλαμβάνονταν οι πλέον μορφωμένοι, ικανοί και με αποδεδειγμένη την εκπαιδευτική τους εμπειρεία. Οι δάσκαλοι εργάζονταν εικοσιπέντε ώρες εβδομαδιαίως και αμείβονταν ολόκληρο το χρόνο και όταν παραιτούνταν με ευδόκιμη θητεία, έπαιρναν και κάποιο είδος χρηματικής αποζημείωσης. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε, σ΄αυτό το σημείο μερικά ονόματα  διατελεσάντων μελών  Σχολικών Ειτροπών, καθώς και συντονιστών και διδασκάλων της περιόδου 1928-2008, καθ΄όσον είναι και γνωστά μέλη της Παροικίας μας. Eπίσης Μέλη Σχολική Επιτροπής χρημάτισαν οι: Πρόεδρος Διονύσιος Κουτσάκος, Γραμματέας   Δημήτριος Πελελής, Ταμίας Νικόλαος Αρώνης, Μέλος Π. Γεροντάκος (1955). Επίσης το 1956 Πρόεδρος  ήταν ο κ. Χρ. Ταδστίδης, Γραμματέας  η κ.Α. Βασιλειάδου, Ταμίας  ο κ.Ν.Αρώνης και μέλη οι Σύμβουλοι  κ.κ. Κ.Σταματιάδης και Αντωνίου. Κατά το Σχολικό Έτος 1962, η Σχολική Επιτροπή του Τμήματος Παιδείας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Ν.Ν.Ουαλίας αποτελούνταν από τα παρακάτω μέλη: Πρόεδρος Δημ. Τσιγκρής, Γραμματέας Ε. Μπόλλας, Αντιπρόεδρος Τ. Παπαχρήστου, Ταμίας Δ. Μπούας και Μέλος Μ.Καμπούρης. Κατά το σχολικό έτος 1966 τη Σχολική Επιτροπή αποτελούσαν: Πρόεδρος Ι. Δημητρακόπουλος, Αντιπρόεδρος Γ. Παπαδημητρίου, Γραμματέας Κ. Σαφαρής και Μέλη Ε. Τσιλίκουνας, Β. Τσουκαλάς και Ηλίας Μαντζουράτος. Δασκάλες την εποχή εκείνη ήταν η κ..Ευαγγελινίδου, η κ.Κλωνάρη, κ.Κλεοπάτρα Πασχαλίδου, οι κυρίες Ξηρού και Ειρήνη Παύλου για το σχολείο του KENSINGTON και ο κ.Σαββόπουλος για το Κεντρικό σχολείο(Αγία Σοφία) και αργότερα προσελήφθησαν η κ.Έλλη Κοντογιάννη, η δεσποινίς Παναγιώτα Φραντζόλα, η κ.Καραβέλλα, οι κυρίες Κόμπου-Γελαγώτη και Φώφη Αλεξιάδου. Η σχολική χρονιά  του 1965 αρχίζει με την απαναπρόσληψη και το διορισμό των κάτωθι διδασκόντων: κ.Κ.Στεφανδέλλη, ως διευθυντή των σχολείων και των κ.κ. Βασιλείου, Αλεξιάδου, Βάγια, δίδα Γκουβέρου, κ.Κούτη, δίδα Διακοδημητρίου, δίδα Αντωνέλλου, κ.Ευσταθοπούλου, κ.Κλωνάρη, κ.Κόσσυβα, κ. Κουμερτά, κ.Λιβισιανή, κ.Πατρικαρέα, κ.Πελεγρίνου, κ.Μαστραντώνη, κ.Παύλου, κ.Βαλάκα και πατέρα Μ.Αντωνίου. Ακόμη γινόταν μία εξαιρετικά επίμονη, επίπονη και λεπτή σε χειρισμούς προσπάθεια, μέσω της Κοινότητας και των κ.Αρώνη και Ανδρόνικου, προκειμένου να επιτευχθεί η παραχώρηση σχολικής αίθουσας στο δημόσιο σχολείο του Redfern. Τελικά το σχολείο λειτούργησε και εγγράφηκαν εξήντα μαθητές. Έτσι βλέπουμε έναν αριθμό 26 δασκάλων να προσλαμβάνονται υπό την εποπτεία του κ.Κώστα Στεφανδέλλη για να διδάξουν πέντε μέρες την εβδομάδα και μόνον ο κ Γλάστρας τρεις, ενώ τις δύο θα είναι σε διαθεσιμότητα για κάλυψη, τυχόν, κενού:

κ. Αλεξιάδου                 στο σχολείο Αγίας Σοφίας, Darlinghurst

κ. Κουμερτά                  στο σχολείο Αγίας Σοφίας, Darlinghurst

κ. Μπελεγρίνου             στο σχολείο Crown St. HS

κ. Πατρικαρέα               στο σχολείο Crown St. HS

κ. Παναγιωτόπουλος     στο σχολείο Crown St. HS και στο σχολείο της Bourke St. από την 29/03/1967.

κ. Μαστραντώνη           στο σχολείο Randwick

κ. Κλωνάρη                   στο σχολείο Kensington

κ. Ευσταθοπούλου        στο σχολείο  Maroubra

κ. Βάγια                         στο σχολείο Assumption

κ. Διακοδημητρίου        στο σχολείο Redfern

κ. Αντωνέλου                στο σχολείο Redfern

κ. Λιβισιανή                  στο σχολείο Erskineville

κ. Κούτη                        στο σχολείο Newtown

κ. Γκουβέρου                 στο σχολείο Newtown

κ. Παπαδοπούλου και κ.Κατσιφαράκη στο σχολείο Newtown

κ.Βαλάκα                      στο σχολείο  Leichhartd

κ. Μπαλαφούτης           στο σχολείο Annadale και Balmain

δίδα Τσιμπλή                στο σχολείο Marrickville

κ. Τζανέτη                     στο σχολείο Mascot

κ. Κοζανίτη και κ. Μπασκούτας στο σχολείο Alexandria

κ. Παύλου                    στο σχολείο Rozelle

κ. Γλάστρας                  στο σχολείο Concord

Δίδα Γκαλελή               στο σχολείο Ashfield

Δίδα Σαφαρή                στο σχολείο Chatswood τρεις μέρες και δύο στο Randwick

Κ. Μπασκούτας          στο σχολείο Enmore

Την περίοδο αυτή απεφασίσθηκε να αποσταλεί επιστολή προς το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας με την οποία ζητήθηκε η ακόλουθη παραγγελία αναγνωστικών βιβλίων:

500 βιβλία για την Πρώτη τάξη, 250 για τη Δευτέρα, 200 για την Τρίτη τάξη και από 100 για την Τετάρτη, Πέμπτη και Έκτη.

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ

Ο εορτασμός για την 25η Μαρτίου 1821 γινόταν με τις ακόλουθες φάσεις, όπως αναφέρονται στο πρακτικό της 26/02/1962,  κατά τη συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής, στο ναό της Αγίας Σοφίας. Διαβάζουμε: «Επί του ζητήματος της οργανώσεως του Εορτασμού της 25ης Μαρτίου και της συμμετοχής των μαθητών και μαθητριών, τόσον εις την τελετήν προ του κενοταφίου, όσον και εις τον εορτασμόν, ο οποίος θα λάβη χώραν την Εσπέραν, όσον δε αφορά τον αριθμόν των μαθητών που θα συμμετάσχουν, τούτο πρέπει να ρυθμίσει το Διδακτικό Προσωπικό μετά του τελετάρχου κ. Μπούα.» Αναφέρεται δε ότι  «είναι απόφασις του Διοικητικού Συμβουλίου όπως το πρόγραμμα το οποίον θα παρουσιάσουν κατά τον βραδυνόν Εορτασμόν να είναι διαρκείας 20-25 λεπτών.» Αποφασίζεται «όπως εις το εν λόγω πρόγραμμα περιλαμβάνονται: παρέλασις, δύο μονόλογοι και ένας χορός.  Επίσης αποφασίζεται όπως η κα Πασχαλίδου ορισθή υπεύθυνος δια τον καταρτισμόν του προγράμματος, δια τον πρωινόν εορτασμόν και η κα Σολδάτου διά τον βραδυνόν. Τόσον κατά τον πρωινόν, όσον και κατά τον βραδυνόν εορτασμόν, θα συμμετάσχουν πενήντα (50) περίπου μαθητές. Εξ άλλου αποφασίζεται όπως όλόκληρο το Διδακτικόν Προσωπικόν παρίσταται κατά την τελετήν της καταθέσως των στεφάνων επί του κενοταφίου, καθώς επίσης όπως είς μαθητής και μία μαθήτρια καταθέσουν τον στέφανον εκ  μέρους των Κοινοτικών Σχολείων.»

Λαμπρές ήσαν και οι γιορτές για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου και της λήξης των μαθημάτων. Παραθέτουμε σχετική αναφορά για το σχολικό έτος 1962:  Καθορίστηκε η γιορτή για τη λήξη των μαθημάτων να διοργανωθεί την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 1962 και ώρα 2.30μ.μ.στο Κινηματοθέατρο LAWSON, στο REDFERN, η αίθουσα του οποίου ευγενώς προσφέρθηκε από τον Κοινοτικό Σύμβουλο, κύριο Χ.Λούη. Στην τελετή λήξης των μαθημάτων ήταν παγιωμένο να απονέμονται βραβεία στους αριστεύσαντες μαθητές κάθε σχολείου, συγκεκριμένα βραβευόταν ένας μαθητής από κάθε τάξη. Μάλιστα τα βραβεία αυτά συνοδεύονταν και από δώρα. Για τους μαθητές της Ε΄και της ΣΤ΄τάξης, συνήθως, δίνονταν διδακτικά και ιστορικά βιβλία, στους μαθητές της Γ΄και της Δ’ τάξης στυλοί και για δε τους μαθητές της Α΄και Β΄ τάξης συνηθιζόταν να προσφέρονται χρωματιστά μολύβια. Αυτό που αποδεικνύει την αυστηρότητα με την οποία ελεγχόταν ο βαθμός και η ποιότητα της απόκτησης της σχετικής γνώσης αναφορικά με την Ελληνική Γλώσσα και πολιτισμό, αλλά και όσων γνώσεων  προσφέρονταν στα Ελληνικά Απογευματινά και Σαββατιανά Σχολεία της Κοινότητα, είναι το γεγονός της διοργάνωσης τελικών εξετάσεων για τους μαθητές της Ε’ και της ΣΤ’ τάξης. Αργότερα η άφιξη ολοένα και περισσότερων μεταναστών στην Αυστραλία οδηγούσε στην επέκταση των σχολείων και σε άλλες περιοχές και φθάνουμε το 1987 η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα να έχει τα εξής σχολεία:

Afternoon schools: Ashbury, Ashfield, Belmore North, Blacktown, Camdenville, Connell’s Point, Campsie Harcourt, Clemton Park, Croydon, Dulwich Hill, Gardeners Rd.,Gledesville, Hannan’s Rd., Kensington, Hurlston Park, Lewisham, Marrickville, Marrickville West, Marrickville Wilkins, Paddington, Pendle Hill, Punchbowl, Revesby Rockdale, Rozelle, Stanmore, Surry Hills (Bourke St.), Summer Hill, West Ryde, Belmore South

Saturday Schools: Arncliffe, Bas Hill, Chipping Norton, Chullora, Leichhardt, Liverpool, Miranda, Padstow Park,  St.Clairs, Tempe, Randwick.

Συνοπτικά, επίσης, μπορούμε να αναφέρουμε τους κατά καιρούς διατελέσαντες Συντονιστές των σχολείων της Κοινότητας, καθώς και τους κατά καιρούς επιτελέσαντες Προέδρους σχολικών Επιτροπών

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ  ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Ανάργυρος Φατσέας, Γ.Στεφανδέλλης, Αντώνης Παπαδημητρίου, Χάρης Κυπρίδημος, Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, Γιώργος Παρράς, Αλέξης Έψιμος, Άγγελος Αμδίτης, Έλφα Μωραϊτάκη, Αιδ. Θεόδωρος Κουσαντάς και Λιλή Καραχάλιου.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Δημ. Αναστασίου, Γ.Σαφαρής, Τ.Σαρέλας, Γ.Καζούρης, Δημ. Γκότσης, Ευάγγελος Ανέστης, Πέννυ Θλιβέρη-Κώστα, Πωλήν Ηλιοπούλου και σήμερα η κ.Γιούλα George.

Σήμερα η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Ν.Ν.Ουαλίας λειτουργεί τα παρακάτω σχολεία:  BARDWELL PARK, Bardwell Park Infants School, Devon Rd., Bardwell Park.

BELMORE  SOUTH, Belmore South P\S, Corn Canterbury Rd & Nelson Ave.

BERESFORD ROAD, Beresford Rd. P/S, Greystanes

BEVERLY HILLS NORTH, Beverly Hill North P\S, Shorter AVE, Beverly Hills.

BLAKEHURST, Bald Face P\S, Stuart St., Blakehurst.

CHIPPING NORTON, Chipping Norton P/S, Central AVE Chipping Norton

CLEMTON PARK, Clemton Park P\S, Bexley Rd, PRIMARY AND HIGH SCHOOL.

CLEMTON  PARK, (Saturday), as above.

CONNELL’S POINT, Connell’s Point P\S, Riverview Ave, Connell’s Point.

DULWICH HIL Dulwich Hill P\S, Kintore St. Dulwich Hill.

HANNANS ROAD, Hannan’s Road P/S, Riverwood

KYEEMAGH, Kyeemagh Infants School, Kyeemagh.

McCALLUM’S HILL, McCallum’s Hill P\S, McCallum’s Hill St., Roselands, PRIMARY AND HIGH SCHOOL.

MTTAGONG, Mittagong P\S, Mittagong, PRIMARY AND HIGH SCHOOL.

PLC-CROYDON, Boundary St. Croydon

PROMITHEAS, Seven Hills West P\S, Lucas Rd, Seven Hills.

ROCKDALE, Rockdale P\S, Lord St., Rockdale.

SOUTH STRATHFIELD, South Strathfield P/S, Liverpool Rd., Enfield.

SUMMER HIL, Summer Hill P/S, Moonbie St.

SOUTH COOGEE, South Coogee P/S, Moverly Rd, Coogee.

Υπηρετούν, επίσης, ως εκπαιδευτικοί οι εξής: Δαράκη Ντίνα, Γιαννακούλη Ελένη, Ζησιμόπουλος Νικόλαος, Θεοδωρή Άρτεμις, Θεοχάρους Καλλιόπη, Καζαντζή Μαίρη, Καρβέλα Βασιλική, Κατσικάρος Δήμητρα, Λαζαρίδης Γιώργος, Μυλωνά Ελισσάβετ, Παπαδοπούλου Δώρα, Στεφανίδης Γιώργος, Τσιλίμου Σούλα, Χαραλαμπίδης Τάσος, Χριστοδουλίδης Δήμος, Φιλίππου Νίκη, καθώς και τρεις εκπαιδευτικοί απεσπασμένοι από το Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στο Σύδνεϋ η κ. Αθανασοπούλου Αγγελική, η κ.Αλεξανδροπούλου-Παράσχου Βασιλική και ο κ.Διονύσης Αρβανιτάκης.

Είναι, επίσης, μία καινοτομία των Βρεοφονηπιακών Σταθμών της Κοινότητας (CHILDCARE CENTRES ADDRESSES: 356 Victoria Rd, Marrickville, 2204, PH:  02 9558 1591,  και 264 Stanmore Rd, Petersham, 2049, PH: 02 9560 4040) να διδάσκονται Ελληνικά τα νήπια που φοιτούν στους Σταθμούς αυτούς, από νηπιαγωγούς απεσπασμένους από το Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στο Σύδνεϋ.

Ακόμη η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Ν.Ν.Ουαλίας προσφέρει δωρεάν μαθήματα χορού σε όλους τους μαθητές που φοιτούν στα σχολεία της με την καθοδήγηση της γνωστής χοροδιδασκάλισσας κυρίας Παρούλας Thurban, στους πιο κάτω χώρους και τις συγκεκριμένες ημέρες και ώρες:

Tuesday

Greek Community Club, 206-210 Lakemba St, Lakemba, 6.00-8.00pm

Wednesday

Lemnian Club, 44 Albert St., Belmore, Primary School Age: 6-7pm, High School Age: 7.00-8.00pm)

Wednesday

Kyeemagh Infants School, Beehag St., Kyeemagh, 4.30-5.30pm

Wednesday

Beverly Hills North P/S, Shorter Ave, Beverly Hills, 5.15-6.15pm

Friday

CONNELS POINT, Riverview Rd, Connell’s Point, 6.00-7.00pm

Seven Hills West P/S, Lucas Rd. Seven Hills West, Παρασκευή 6.30-7.30μμ

Saturday

Clemton Park P\S, Bexley Road, Clemton Park, Primary School Age: 11.30-12.30pm, High School Age: 12.30-13.30pm

Οι μαθητές των σχολείων της Κοινότητας ακολουθούν το αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας των Δημοσίων Σχολείων στη N.S.W και τα σχολεία ευρίσκονται σε διαρκή σχέση με το Board of Community Languages  Schools και το Federation of Community Languages Schools. Ακόμη, οι μαθητές των κοινοτικών σχολείων λαμβάνουν στο τέλος του Α΄Εξαμήνου ελέγχους προόδου και Ενδεικτικά-Απολυτήρια Σπουδών και βραβεία προόδου, στο τέλος του σχολικού έτους, σε ειδικές τελετές που διοργανώνονται σε κάθε σχολείο με την παρουσία γονέων, παππούδων και Μελών του Δ.Σ. της Κοινότητας. Επίσης συμμετέχουν σε ποικίλες εκδηλώσεις είτε αυτές διοργανώνονται από την Κοινότητα είτε στον ευρύτερο αυστραλιανό χώρο, όπως είναι Εθνικές Επέτειοι, Γιορτή του Πολυτεχνείου, Διαγωνισμός Δημόσιου Λόγου, Harmony Day, Bankstown Childrens Festival, Haldon Street Festival. κ.α. Μελλοντικά η Κοινότητα, παράλληλα με την ύπαρξη και λειτουργία των σχολείων της έχει υπό σκέψιν τη δημιουργία ενός Ινστιτούτου Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού που θα απευθύνεται σε κάθε ηλικίας και εθνότητας ενδιαφερόμενους να μετέχουν της Ελληνικής Παιδείας.

 

 

main photo: oxi day c1960 Sydenham School

School c1975

St Sophia school c1971

schools 1960f

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share this

error: Content is protected!